Program se izvaja v sklopu Družinskega centra OAZA in programa IZBERI ZDRAVO ŽIVLJENJE. Posebej poudarjene vsebine za primarno preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti. Izvaja se preko metod: druženje, neformalen pogovor, pogovor v skupini na predlagano temo, tematsko vodeni pogovori na predlagano temo, metoda naključnega oblikovanja manjših skupin, metoda debate v manjših skupinah na skupno temo, delno in popolnoma voden pogovor, diskusija, metoda ovrednotenja aktivnosti, refleksija ter preko aktivnosti za dosego ciljev: srečanja in skupne delavnice za otroke, mladostnike in njihove družine, starše, stare starše, rejnike, skrbnike, družine v vseh obdobjih in oblikah starševstva komunikacijskih vikendov za družine.