Udeleženci bodo v programu izobraževanja in usposabljanja pridobili znanja na področju primarne preventive preprečevanja zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih. Preko našega programa želimo doseči, da otroci in mladostniki (in z njihovim potencialnim vplivom posledično tudi starši in celotna družba, katere temelji prihodnosti je ravno preko mladih generacij potrebno graditi že danes) pridobijo ustrezen obseg znanja in odgovoren odnos do uporabe tobaka in alkohola.

Pedagoške delavce bomo v okviru programa osveščali o pomembnosti krepitve varovalnih dejavnikov (socialne spretnosti, podporno socialno omrežje, asertivna komunikacija, občutek kompetentnosti, pozitivni zgledi, alternative – zdrave oblike zabave kot je npr. šport, razvijanje ustvarjalnosti ipd.) V pripravi  programa za leto 2018 smo upoštevali pretekle izkušnje in strokovna znanja izvajalcev programa. Informacije in znanja strokovne vodje in strokovnega mentorja se v teku priprav in izvajanja načrtno, v obliki izobraževanja prenašajo na ostale izvajalce in jih ostali izvajalci tudi uporabljajo pri svojem delu, ki so prav tako strokovnjaki na svojih področjih oz. se za to izobražujejo.